Header Image

Termes i condicions generals

01. CONDICIONS GENERALS
El Festival La Jam Barcelona és organitzat per l’associació amb raó social Windy Hoppers-Associació de Lindy Hop Empordà, amb C.I.F. nº G55160568, i seu al C/ Pedró 12, 17257 de Gualta, amb mail info@lajambarcelona.com i telèfon 697 828 396. Les condicions generals per als assistents al festival, és la part essencial del contracte-registre entre l’Organització i la persona que es registra a La Jam Barcelona. Si no doneu la conformitat a aquest document durant el procés de registre, i per tant no esteu d’acord amb les condicions, no podreu assistir al festival.

02. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
1. Omple el formulari de la web. En omplir el formulari, i de forma automàtica, es crearà un espai d’usuari a la web on gestionar els teus pagaments, competicions etc…El teu mail i nº d’ID o Passaport es convertiran en el teu Usuari (mail) i Contrasenya (núm. ID/Passaport).
2. Rebràs un correu electrònic automàtic després de realitzar la inscripció, amb la confirmació de la teva inscripció i la tarifa corresponent, i amb un link on ingressar al teu espai privat. També podràs accedir al teu espai privat a través del Log In de la web, amb el teu User i Password.
3. Al teu espai d’usuari podràs comprovar les dades de la teva inscripció, i tindràs tota la informació de pagament. Pots fer el pagament fent un ingrés, o fent un pagament amb la teva targeta de crèdit/dèbit a través de la plataforma de Pagament Online, o per transferència bancària al compte de Windy Hoppers-Associació de Lindy Hop Empordà.

03. TERMES DE PAGAMENT I POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

La forma habitual de pagament de La Jam Barcelona és d’un sol pagament del 100% de l’import, via transferència bancària o plataforma de pagament en línia. Sent conscients de l’esforç que suposa per a certes persones fer un sol pagament del 100%, l’Organització ofereix l’opció del pagament fraccionat en dos terminis per a aquelles persones que ho necessitin. Hi haurà 3 modalitats de pagament:

1. Totalitat del 100% de l’import en el procés d’inscripció: En fer la inscripció, al final del procés, tindreu l’opció de fer el pagament de la totalitat de l’import fent un pagament amb la vostra targeta de crèdit/dèbit a través de la plataforma de Pagament Online.

2. Pagament fraccionat en 2 imports: Podràs pagar en 2 terminis amb 30 dies de diferència. Caldrà pagar el 50% de l’import total en fer la inscripció, al final del procés fent un pagament amb la teva targeta de crèdit/dèbit a través de la plataforma de Pagament Online. El segon pagament s’haurà de realitzar transcorreguts 30 dies naturals per Pagament Online o per transferència bancària.

3. Totalitat del 100% de l’import després de rebre el mail de confirmació: En fer la inscripció, rebràs un mail automàtic on podràs entrar al teu panell d’usuari, i tindràs 10 dies naturals per fer el pagament del 100% de l’import fent un pagament amb la targeta de crèdit/dèbit a través de la plataforma de Pagament Online o per transferència bancària.

Si després d’aquests 10 dies naturals aquest pagament no s’ha produït, la inscripció serà cancel·lada i la plaça alliberada. Quan s’ha realitzat un ingrés, l’Organització de La Jam Barcelona considera que la reserva està pagada, i no es compromet a cap devolució parcial ni total, per poder cobrir despeses de gestió i perjudicis com, per exemple, no haver permès preinscripcions posteriors a la cancel·lada, o altres.

Principis generals:
1. En qualsevol cas, si trobes un altre candidat (en el mateix rol i tipus d’inscripció) que et substitueixi, el canvi de la inscripció es produirà sense cap cost. L’Organització concedeix com a data límit per fer canvis de participants el dissabte 27 d’abril de 2024. En qualsevol cas, tot canvi s’ha de notificar a l’Organització abans de la data esmentada, via mail a l’adreça info@lajambarcelona.com. Qualsevol canvi no notificat o realitzat fora de la data límit, no serà acceptat, i cap persona fora de la llista oficial de registrats serà acceptat in situ al registre el dia 3 de maig de 2024.

2. En casos d’urgències mèdiques, esdevingudes els dies previs al festival, l’Organització de La Jam Barcelona valorarà justament la situació, amb l’enviament previ dels justificants pertinents. Es consideren urgències mèdiques: accidents, lesions òssies i/o trencaments òssies, afeccions sobtades de gravetat i amb necessitat d’hospitalització. No es considerarà urgència mèdica les lesions originades amb setmanes d’antelació al festival, amb pronòstic de curació proper. En aquests casos, el participant és responsable d’informar l’Organització i sol·licitar el canvi de nom per evitar riscos de no poder assistir al mateix moment de produir-se la lesió; o bé prendre el risc d’esperar que la lesió estigui recuperada per poder assistir al festival amb normalitat. En tots dos casos el participant és responsable d’aquesta decisió.

3. En casos de força major, com pandèmia, epidèmia, brot, crisi, guerra, aturades laborals, clima extrem, acció governamental, etc., La Jam Barcelona es pot eximir de responsabilitat en el cas que hi hagi risc de pèrdues o danys béns, per raons alienes a voluntat. En qualsevol cas, La Jam Barcelona sempre considerarà opcions alternatives per reduir els danys de les dues parts.

04. CANVIS
L´Organització de La Jam Barcelona es reserva el dret de canviar horaris, localització, professors, bandes i preus del festival i/o de les festes, i comunicar qualsevol d´aquests canvis a través del web.

05. DANYS I PERJUDICIS
Windy Hoppers – Associació de Lindy Hop Empordà no es farà responsable de cap tipus de dany físic, o robatori/dany de pertinences que puguin ocórrer durant La Jam Barcelona.

06. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D’IMATGE
L’usuari, participant total o parcial de La Jam Barcelona, ​​sent major d’edat, en ple ús dels seus drets civils, declara que durant els dies de celebració del festival, podrà ser retratat i/o filmat. Aquestes imatges tenen per finalitat retratar els esdeveniments de La Jam Barcelona, ​​i en cap cas no hi ha un caràcter mercantilista de cap d’aquestes imatges. L’Organització de La Jam Barcelona no es fa responsable de l’ús que terceres persones o empreses alienes facin de les imatges esmentades sense autorització prèvia.

Per tot això, expressament AUTORITZA la utilització de la meva imatge personal resultant d’aquest festival per a la finalitat esmentada, sense que aquesta autorització estigui sotmesa a cap termini temporal ni estigui restringida a l’àmbit nacional de cap país.

I perquè consti i surti efectes, estic conforme amb aquesta autorització a l’empara del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar ia la Pròpia Imatge . L’acceptació d’aquests termes generals implica l’autorització d’aquesta clàusula sobre cessió de dret d’imatges.

En compliment de l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades: Dret d’informació en la recollida de dades, us comuniquem que ens comprometem a garantir la privadesa de les vostres dades personals recollides a la seva fitxa.

Us informem que les Dades de Caràcter Personal recollides, seran incorporades en un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades, amb la finalitat de: Gestionar la seva fitxa d’usuari en el marc legal i la prospecció comercial dels productes i serveis que ofereix La Jam Barcelona.

Us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita adjuntant còpia del DNI o documentació equivalent a l’adreça postal a dalt indicada o bé per correu electrònic a l’adreça info@lajambarcelona .com, indicant clarament el dret que voleu exercir.

La Jam Barcelona es compromet a implementar les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin adequades i suficients per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal així com per garantir el secret i la confidencialitat de la informació.

La Jam Barcelona podrà instal·lar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també anomenades cookies, al vostre ordinador per tal de conèixer informació dels visitants a la seva web, en cap cas, aquestes dades es tractaran de dades personals. El vostre navegador, de vegades, generarà un missatge en què si continueu navegant al lloc web accepteu les cookies.

07. CODI DE CONDUCTA
En signar aquest document, l’assistent està obligat a comportar-se en concordança amb les normes generals i amb les lleis vigents del codi penal espanyol. En cas de cometre qualsevol manca o delicte, es posarà sota jurisdicció dels Mossos D’Esquadra.

08. SIGNATURA I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
En acceptar les Condicions Generals pels assistents de La Jam Barcelona a la pàgina de registre de la web, declaren que estan totalment d’acord amb el contingut d’aquest document, i que obeiran totes les normes i regulacions.